Biznes dla klimatu

DEKLARACJA BIZNESU NA RZECZ ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU
„BIZNES DLA KLIMATU”

My, przedsiębiorcy i pracodawcy, kierowani troską o środowisko naturalne i wspólną przyszłość, podejmujemy następujące zobowiązania:

§ 1

Deklarujemy podjęcie, w ramach prowadzonych działalności, aktywnych działań zmierzających do osiągnięcie neutralności klimatycznej naszych biznesów.

§ 2

Zobowiązujemy się stosować praktyki służące maksymalnemu wyeliminowaniu działań szkodzących środowisku naturalnemu, a także realizacji celów gospodarki obiegu zamknietego.

§ 3

Deklarujemy, że będziemy podejmować stanowcze kroki mające na celu edukację, budowanie świadomości, aktywację naszych Pracowników, Partnerów Biznesowych, Klientów oraz szeroko rozumianego otoczenia zewnętrznego, w zakresie działań proekologicznych.

PODPISZ DEKLARACJĘ BIZNESU NA RZECZ ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU!

 • Prowadząc swój biznes kierujesz się troską o środowisko naturalne i wspólną przyszłość?
 • Podejmujesz aktywne działania zmierzające do osiągnięcie neutralności klimatycznej Twojego biznesu?
 • Stosujesz praktyki służące maksymalnemu wyeliminowaniu działań szkodzących środowisku naturalnemu?
 • Realizujesz cele zgodne z gospodarką obiegu zamkniętego?
 • Podejmujesz działania proedukacyjne, budujesz świadomość proekologiczną wśród swoich Pracowników, Partnerów Biznesowych, Klientów?

Przyszłość leży w Twoich Rękach!

PODPISZ DEKLARACJĘ!
  DEKLARACJĘ BIZNESU NA RZECZ ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU PODPISALI:

  • Wojciech Falkowski, Ecol-Unicon Sp. z o.o.
  • Magdalena Markiewicz, SAUR Polska
  • Maciej Siecla, HAURATON POLSKA
  • Sławomir Borak, Wavin Polska
  • Marek Przytulski, Veolia Polska
  • Jacek Zalewski, Retencjapl Sp. z o.o.
  • Andrzej Staniszewski, Biopro Sp. z o.o.
  • Jacek Falkowski, Biopro Sp. z o.o.
  • Tomasz Grochowski, Retencjapl Sp. z o.o.
  • Rafał Szporko, DS Consulting Sp z o.o.
  • Stanisław Drzewiecki, MWiK Bydgoszcz
  • Sylwia Molewska, Fundacja Biznes dla Klimatu
  • Magdalena Woźniak, The Imagine
  • Emilia Makówka, WłasnySpokój
  • Agata Śmieja, Fundacja Czyste Powietrze
  • Agnieszka Orłowska, EKOSTRATEG
  • Grzegorz Mehlberg, Ciuba Grzegorz Mehlberg
  • Jakub Kutyła, Laboratorium Kosmetyczne AVA
  • Anna Siwek, CLIMA-INSTAL
  • Andrzej Sułkowski, EDUQ
  • Piotr Wlazło, PM Ecology Sp. z o.o.
  • Gabriel Kobierski, LafEnergy Sp. z o.o.
  • prof. Szymon Malinowski, Nauka o Klimacie, Uniwersytet Warszawski
  • Sylwia Kowalcze-Magiera, Komag Consulting
  • Małgorzata Wójcicka, LWE Stefańczyk Spółka Jawna
  • Arkadiusz Wysocki, Embassy of Canada to Poland
  • Jakub Skrocki, HydroInżynieria