Dzika Polska

Fundacja powstała w 2006 roku i od początku skupia swoje działania na ochronie najcenniejszych fragmentów Polskiej przyrody oraz edukacji pro przyrodniczej. Aktualnie fundacja angażuje się przede wszystkim w działania mające na celu ochronę Puszczy Białowieskiej.

Ekoland

Stowarzyszenie powstało żeby produkować żywność nie niszcząc ziemi, oraz żywić nie szkodząc konsumentom. Ekoland postawiło sobie za cel zorganizowanie systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce, czyli opracowanie programu „kryteria produkcji – inspekcja gospodarstw – atestacja produktów”.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot konsekwentnie realizuje misję, która polega na ochronie dzikiej przyrody. Stoi na straży unikatowych walorów przyrodniczych, pilnuje przestrzegania prawa oraz dba o bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i całych ekosystemów.  

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju inspiruje do decydowania w duchu zrównoważonego rozwoju. Osobom odpowiedzialnym za siebie, swoje grupy i organizacje pomaga tworzyć nowe produkty, strategie, plany, programy, analizy i rozwiązania z uwzględnieniem zasad ekorozwoju. ,,Dbałość o dobrą jakość środowiska, życia i produktów jest naszą nadrzędną wartością.”

Otwarty Plan

Otwarty plan jest organizacją pozarządową, o profilu edukacyjnym i badawczym, której głównym celem jest działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i ochrony środowiska. Aktywnie wykorzystując metody edukacji klimatycznej, transformatywnej i globalnej, tworzy materiały (publikacje dla nauczycieli i uczniów, warsztaty, szkolenia) oraz działa, aby wcielać w życie ideę sprawiedliwego świata.

Fundacja EkoRozwoju

Fundacja EkoRozwoju pracuje na rzecz ochrony przyrody, krajobrazu i bioróżnorodności. Od wielu lat broni drzew rosnących wokół człowieka – przy drogach i w miastach. Zbiera i rozpowszechnia najlepszą wiedzę o ich utrzymaniu, wydaje książki i opracowania eksperckie. Analizuje politykę miast wobec drzew i opracowuje wytyczne dla ich właściwego odtwarzania i utrzymania.  

Zielona Akcja

Fundacja od 30 lat działa na rzecz rozwoju społecznego w zgodzie z Naturą. Wspiera oddolne inicjatywy w obszarze ochrony bioróżnorodności i klimatu, zwiększa świadomość ekologiczną poprzez edukację. Łączy mieszkańców, organizacje, samorządy we wspólnym działaniu dla przyrody.

FEWE

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) jest niezależną organizacją pozarządową, działającą od 1990 r. Misją FEWE jest zrównoważony rozwój gospodarczy kraju i ochrona środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii. 

COMPASSION in world farming

Od ponad 50 lat działa na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych. Fundacja działa w 13 krajach na całym świecie. Powstali w czasach, kiedy hodowla przemysłowa zaczynała wypierać małe gospodarstwa rolne i kiedy prawie nikt nie zdawał sobie sprawy ze skali zła, jakie za sobą niesie. Walczyli o dobrostan zwierząt hodowlanych w czasie, gdy mało kto przejmował się ich losem. 

ClientEarth

Fundacja pracuje ponad granicami, systemami i podziałami na sektory i w nowatorski sposób wykorzystuje siłę prawa, aby chronić życie na Ziemi. W tym celu dąży do wprowadzania kompleksowych, systemowych zmian. Wykorzystuje siłę prawa, aby zmieniać system – informuje o prawie, pomaga w jego wdrażaniu i egzekwowaniu, doradza decydentom i decydentkom politycznym, a także szkoli prawników i prawniczki. 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Międzynarodowy ruch uczniów i studentów, którzy w czasie zajęć szkolnych protestują przeciw bierności polityków wobec globalnego ocieplenia i wywołanych przez człowieka zmian klimatu. Został zainspirowany strajkami Grety Thunberg w Szwecji w 2018 roku.

Rodzice dla Klimatu

Różnorodna grupa rodziców, którzy promują międzypokoleniowy aktywizm na rzecz budowania sprawiedliwości klimatycznej.

Gniazdo – Centrum Aktywizmu Klimatycznego 

Gniazdo to przestrzeń, którą stworzyliśmy, żeby lepiej chronić przyrodę i klimat. Jesteśmy grupą osób, które działają w kilku różnych ruchach, są wśród nas osoby w różnym wieku. Łączy nas troska o klimat i wspólne działanie przeciwko kryzysowi ekologicznemu.

Klub Gaja

Klub Gaja jest jedną z najstarszych, wiodących, polskich organizacji społecznych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt. Został założony w 1988 roku przez Jacka Bożka, który jeszcze w systemie komunistycznego zniewolenia zdecydował się na utworzenie niezależnej organizacji ekologicznej.

Fundacja Aeris Futuro

Misją Fundacji Aeris Futuro jest ochrona klimatu oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu.

Instytut na rzecz ekorozwoju

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju inspiruje do decydowania w duchu zrównoważonego rozwoju. Osobom odpowiedzialnym za siebie, swoje grupy i organizacje pomagamy tworzyć nowe produkty, strategie, plany, programy, analizy i rozwiązania z uwzględnieniem zasad ekorozwoju, którymi kierujemy się we wszystkim czego się podejmujemy. 

Fundacja MARE

Fundacja MARE jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce, której działania skupiają się wyłącznie na ochronie ekosystemów morskich, ze szczególnym naciskiem na ochronę ekosystemu naszego rodzimego Morza Bałtyckiego.

Koalicja Ratujmy Rzeki

Polskie rzeki i naturalne zasoby wodne są coraz bardziej intensywnie eksploatowane i przekształcane. Od lat z naszych regionów i z całego kraju docierają do nas informacje o negatywnych działaniach i inwestycjach pogarszających stan polskich wód.

EkoFabryka

EKOFABRYKA to niecodzienny Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie. Powstał w ponad stuletnim budynku dawnej fabryki drzewnej.

Dziś to nowoczesna przestrzeń, w której łączy się Centrum Edukacji Ekologicznej, Biuro Obsługi Mieszkańca, strefę recyklingu i upcyklingu przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia. Mieści się tam również biblioteka z odzysku i Galeria Wejherowskie Klamoty oraz nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W ramach projektu EKOFABRYKI powstały również podziemne pojemniki tzw. gniazda, które przeznaczone są do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste działa na rzecz zmiany świadomości społecznej dotyczącej zasobów, zapobiegając powstawaniu odpadów u źródła, promując bezodpadowy styl życia oraz zmianę wzorców produkcji i konsumpcji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Stowarzyszenie „Źródła” od ponad 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą, globalną i obywatelską.

Fundacja Ekologiczna ARKA

Głównym zadaniem Fundacji ARKA jest edukacja ekologiczna w zakresie takich zagadnień jak gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona zwierząt czy opieka społeczna. Fundacja Ekologiczna Arka łączy ekologię z działaniami społecznymi, bo stan środowiska w znaczący sposób wpływa na zdrowie i człowieka.

Stowarzyszenie Wolnej Herbaty

Stowarzyszenie działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ekologii oraz ruchu Zero Waste. Organizuje także warsztaty, prelekcje, akcje sprzątania, wymienialniki oraz kawiarenki naprawcze.

Gdańska Fundacja Wody

Działalność Gdańskiej Fundacji Wody koncentruje się na organizowaniu przedsięwzięć szkoleniowych dla kadr związanych z ochroną środowiska. Cele Fundacji to między innymi rozpowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w gospodarce wodnej oraz realizacja profesjonalnych szkoleń w tym zakresie.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

Organizacja pozarządowa, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. Stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

Carbon Footprint Summit

To wyjątkowa platforma łącząca świat nauki, technologii, aktywizmu społecznego i biznesu. Eksperci z wielu branż i środowisk zgromadzą się na niej, by omówić najnowsze trendy i inspirujące rozwiązania.

20 stopni dla klimatu

Akcja pro ekologiczna Ciepła systemowego. „Klimat na Ziemi to sprawa, która dotyczy nas wszystkich. Chcąc zadbać o planetę, musimy działać wspólnie.”

Włącz oszczędzanie

Praktyczny poradnik, który pomoże w codziennych wyborach, podpowie jak oszczędzać i żyć w sposób przyjazny przyrodzie. „Nie marnuj energii! Nie marnuj pieniędzy! Włącz oszczędzanie!”

Fundacja Carbon Footprint

Fundacja założona na początku 2019 roku to odpowiedź na wyzwania ekologiczne i klimatyczne, przed którymi stoi świat. Działa na rzecz budowania świadomości społecznej poprzez liczne projekty edukacyjne. Współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi, odpowiedzialnym biznesem oraz instytucjami państwowymi współtworzy platformę do wymiany doświadczeń.

Operacja Czysta Rzeka

Operacja Rzeka to społeczna akcja, której celem jest wspólne zadbanie o świat wokół nas. To społeczne zaangażowanie wielu środowisk lokalnych, które poświęcając swój czas i energię chcą zmienić i oczyścić z zalegających śmieci: rzeki, lasy, przydrożne trakty i swoje najbliższe otoczenie.

Włącz Eco Wyobraźnię

Włącz Eco Wyobraźnię to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Grupy Biosystem na temat właściwego pozbywania się wybranych grup odpadów oraz metod zapobiegania ich powstawaniu.

Extinction Rebellion Polska

Extinction Rebellion to zdecentralizowany, międzynarodowy ruch, który stoi ponad podziałami, w którym nie ma przywódców i przywódczyń. Za pomocą aktów pokojowych obywatelskiego nieposłuszeństwa przekonuje rząd do podjęcia sprawiedliwych działań w związku z kryzysem klimatycznym i ekologicznym.

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja jest organizacją pozarządową. Realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej.
Misją jest dążenie do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizacji do działań służących jego ochronie.

Greenpeace

Greenpeace – organizacja ekologiczna działająca od 1971 roku na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Koncentruje się na najbardziej istotnych, globalnych zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska. „Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy”

Fundacja WWF Polska

WWF stara się zapobiegać degradacji przyrody jednocześnie minimalizując skutki już zaistniałych zniszczeń. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą