prof. Zbigniew W. Kundzewicz

Specjalizacja: klimat a zasoby wodne, ekstrema hydrometeorologiczne Profesor nauk o Ziemi i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Academia Europaea. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (1974). Posiada stopnie naukowe doktora (1979) i doktora habilitowanego (1985) w...

Czytaj więcej

prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Specjalizacja: biolog morza Absolwent pierwszego rocznika oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim w 1979r, pracował do 1984r na Stacji Morskiej UG w Helu, potem w Instytucie Geofizyki PAN, a od 1985r do dziś w Instytucie Oceanologii PAN w...

Czytaj więcej

prof. dr hab. Jacek Piskozub

Specjalizacja: Fizyk morza Od ponad 30 lat zajmuje się oceanografią fizyczną, pracując w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. W ramach obowiązków służbowych spędził rok na morzu, rok w Niemczech i dwa lata w Kalifornii. Zajmuje się...

Czytaj więcej

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

Specjalizacja: energetyka odnawialna, technologia energetyki słonecznej Gospodarka wodna, krążenie wody w mieście, modelowanie opadów i systemów odprowadzania wód Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora otrzymał w 2002 roku na Wydziale Melioracji i...

Czytaj więcej

Dr hab. Iwona Wagner

Specjalizacja: ekohydrologia terenów miejskich, błękitno-zielona infrastruktura, adaptacja miast do zmian klimatu Pracownik naukowy Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się ekohydrologią terenów miejskich, błękitno-zieloną infrastrukturą i rozwiązaniami opartymi...

Czytaj więcej

dr inż. Andrzej Staniszewski

Specjalizacja: Oczyszczanie powietrza, inżynieria chemiczna Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Chemicznego, doktor nauk przyrodniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie chemii analitycznej, biogeochemii, inżynierii chemicznej w tym w projektowaniu, testowaniu oraz wdrażaniu komercyjnemu urządzeń umożliwiających oczyszczanie i pomiar...

Czytaj więcej

dr Renata Woźniak-Vecchie

Specjalizacja: projektowanie infrastruktury sanitarnej, zagospodarowanie wód opadowych Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Kaiserslautern (TU Kaiserslautern, Niemcy). Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w 2007 roku jako...

Czytaj więcej

dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak

Specjalizacja: urbanistka, zagospodarowanie wód opadowych w przestrzeni miejskiej Jest naukowcem i nauczycielem akademickim na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, członkiem Rady Uczelni i koordynatorką dyscypliny architektura i urbanistyka w Szkole Doktorskiej PP. Od kilkunastu lat zajmuje się...

Czytaj więcej

dr Sebastian Szklarek

Specjalizacja: hydrolog, jakość wód Doktor nauk biologicznych ze specjalizacją ekohydrologia. Absolwent kierunku ochrona środowiska na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją ekologia i ochrona wód. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z...

Czytaj więcej

Jacek Zalewski

Specjalizacja: gospodarka wodna, zagospodarowanie wód opadowych Od 20 lat zajmuje się zawodowo projektami gospodarki wodnej, od hydrotechniki po wody opadowe i zagadnienia adaptacji miast do zmian klimatu. Praktyk zarządzania projektami inwestycyjnymi, po kilkunastu latach pracy w...

Czytaj więcej