prof. Zbigniew W. Kundzewicz

Specjalizacja: klimat a zasoby wodne, ekstrema hydrometeorologiczne Profesor nauk o Ziemi i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Academia Europaea. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (1974). Posiada stopnie naukowe doktora (1979) i doktora habilitowanego (1985) w...

Czytaj więcej

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

Specjalizacja: fizyka atmosfery, zmiany klimatu Profesor nauk o Ziemi, 2008. Doktor habilitowany nauk fizycznych, dyscyplina geofizyka, specjalność fizyka atmosfery (IGF PAN), 1998. Tytuł pracy: Drobnoskalowa struktura chmur kłębiastych. Doktor nauk przyrodniczych w zakresie geofizyki, Instytut Geofizyki...

Czytaj więcej

prof. dr hab. Joanna Wibig

Specjalizacja: klimatolog, współczesne zmiany klimatu Ukończyła fizykę (specjalność fizyka atmosfery) na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie kieruje Zakładem Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego. W 2009 uzyskała tytuł profesora Nauk o Ziemi. Jej zainteresowania naukowe obejmują współczesne...

Czytaj więcej

dr Aleksandra Kardaś

Specjalizacja: fizyka atmosfery, zmiany klimatu Fizyczka atmosfery i popularyzatorka nauki. Jest autorką popularnonaukowej Książki o wodzie oraz współautorką podręcznika Nauka o klimacie. Współtworzy stronę internetową „Nauka o klimacie” poświęconą promowaniu naukowej wiedzy o mechanizmach rządzących klimatem...

Czytaj więcej

dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, profesor SGGW

Specjalizacja: ochrona klimatu, polityka zrównoważonego rozwoju, zarządzanie ochroną środowiska Jest profesorem w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w Warszawie. Prowadzi badania w zakresie ochrony klimatu, polityki zrównoważonego rozwoju i jej integracją z polityką rolną i...

Czytaj więcej

dr hab. Mateusz Czesław Strzelecki

Specjalizacja: badania zmian klimatu w regionach polarnych Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł doktora zdobył na prestiżowym Uniwersytecie w Durham, pracował naukowo w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Niemczech. Obecnie jest kierownikiem Stacji Polarnej im. Stanisława Baranowskiego Uniwersytetu Wrocławskiego...

Czytaj więcej