Poniżej przedstawiamy organizacje, inicjatywy oraz akcje ekologiczne, których działania popieramy. Wszelkie projekty, spójne z założeniami Manifestu Klimatycznego, chętnie udostępniamy na naszych social mediach. Jeśli reprezentujesz organizację, która powinna się znaleźć na naszej liście DOŁĄCZ DO NAS!

EkoFabryka

EKOFABRYKA to niecodzienny Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie. Powstał w ponad stuletnim budynku dawnej fabryki drzewnej.

Dziś to nowoczesna przestrzeń, w której łączy się Centrum Edukacji Ekologicznej, Biuro Obsługi Mieszkańca, strefę recyklingu i upcyklingu przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia. Mieści się tam również biblioteka z odzysku i Galeria Wejherowskie Klamoty oraz nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W ramach projektu EKOFABRYKI powstały również podziemne pojemniki tzw. gniazda, które przeznaczone są do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Jesteś wodą

Woda jest najcenniejszym zasobem i jest nam niezbędna do życia. W miejscu, w którym jesteś dzielę się moją wiedzą o wodzie, uświadamiam o jej obliczach i inspiruję do jej oszczędzania.

Wodne Sprawy

W czasopiśmie poruszane są, w bardzo szerokim spektrum, najważniejsze kwestie związane z naszą branżą. Bez lania wody, same konkrety – praktyczne rozwiązania, działania, bieżąca sytuacja w kraju i w Europie. Redakcja podpowiada, gdzie i kiedy będzie można skorzystać ze środków unijnych czy krajowych, aby zrealizować działania związane z wodą. Informuje o aktualnym stanie prawnym oraz o zapowiadanych zmianach.

EkoGuru

EkoGuru to ambitna, niezależna inicjatywa mająca na celu wywarcie realnego wpływu na poprawę jakości środowiska naturalnego w Polsce, a pośrednio także na całej naszej planecie. Ten cel chcemy osiągnąć nie tylko poprzez rzetelną edukację, ale przede wszystkim dzięki skutecznemu motywowaniu wszystkich czytelników naszego portalu do praktycznego działania. Wychodzimy z założenia, że sama wiedza niewiele znaczy, jeżeli nie przekłada się na odpowiednie decyzje w życiu codziennym. 

Fundacja Grunt od Nowa

Fundacji powstała w odpowiedzi na potrzebę regeneracji gleb – w przestrzeni miejskiej, na polach, przy placówkach edukacyjnych i wszędzie tam, gdzie środowisko wymaga wsparcia. W fundacji badane są i opracowywane kompleksowe plany działania, wspierające w ochronie środowiska, dzięki praktyce regeneratywnej. Nasza misja to regeneracja!

Klimatyczna Baza Wiedzy

Klimatyczna Baza Wiedzy to miejsce zbierające i katalogujące wartościowe i aktualne opracowania raportów na temat zmiany klimatu, umożliwiające szybką weryfikację prawdziwości oraz podstaw naukowych informacji na temat globalnego ocieplenia.

Teraz Środowisko

Aktualności z sektora ochrony środowiska, opinie ekspertów, wywiady, kalendarz wydarzeń branżowych, przepisy prawne oraz oferty pracy w ochronie środowiska.

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste działa na rzecz zmiany świadomości społecznej dotyczącej zasobów, zapobiegając powstawaniu odpadów u źródła, promując bezodpadowy styl życia oraz zmianę wzorców produkcji i konsumpcji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Stowarzyszenie „Źródła” od ponad 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą, globalną i obywatelską.

EKO Kalendarz

Projekt EKO Kalendarz ma na celu edukować i inspirować odbiorców indywidualnych – głównie mieszkańców miast do drobnych działań, zmiany nawyków na bardziej proekologiczne, ma dawać proste recepty, świeże pomysły, inspirować do myślenia – a wszystko to w odniesieniu do ważnych dni w roku.

Fundacja Ekologiczna ARKA

Głównym zadaniem Fundacji ARKA jest edukacja ekologiczna w zakresie takich zagadnień jak gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona zwierząt czy opieka społeczna. Fundacja Ekologiczna Arka łączy ekologię z działaniami społecznymi, bo stan środowiska w znaczący sposób wpływa na zdrowie i człowieka.

Wyzwanie #codziennie5

Wyzwanie Stowarzyszenie Wolnej Herbaty, w którym zachęcają zbierania po 5 śmieci z przestrzeni publicznej każdego dnia. Podejmij wyzwanie #codziennie5 i dbaj o środowisko!

Stowarzyszenie Wolnej Herbaty

Stowarzyszenie działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ekologii oraz ruchu Zero Waste. Organizuje także warsztaty, prelekcje, akcje sprzątania, wymienialniki oraz kawiarenki naprawcze.

Gdańska Fundacja Wody

Działalność Gdańskiej Fundacji Wody koncentruje się na organizowaniu przedsięwzięć szkoleniowych dla kadr związanych z ochroną środowiska. Cele Fundacji to między innymi rozpowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w gospodarce wodnej oraz realizacja profesjonalnych szkoleń w tym zakresie.

Ogrody deszczowe w Krakowie

Ideą inicjatywy jest popularyzacja rozwiązań małej retencji wśród mieszkańców. Oddolna inicjatywa mieszkańców Krakowa, dzięki której powstają ogródki deszczowe, które zatrzymują nadmiar wody spływającej z dachu i zasilają rośliny. Deszczówka to cenny zasób, warto ją gromadzić i zatrzymywać w miejscu opadu tak długo jak to tylko możliwe.

Wolontariat WPN

Wolontariat WPN istnieje od stycznia 2020 r. Prowadzimy głównie akcje sprzątania terenów Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz terenów leżących w otulinie Parku. Sprawdzamy stan infrastruktury turystycznej, zabezpieczamy miejsca niebezpieczne. Prowadzimy działalność edukacyjną, współpracujemy ze szkołami.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

Organizacja pozarządowa, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. Stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

CONSAGER

W CONSAGER zajmujemy się badaniami gleby pod kątem zasobności w składniki odżywcze oraz pomagamy pasjonatom uprawy roślin w odbudowie odpowiedniego poziomu jej bioróżnorodności. Zwracamy uwagę na problem systematycznego pogarszania się jakości gleby w Polsce, Europie i na świecie i promujemy działania odwracające te procesy!

Eko Geko

GEKO to pomysł prostych, funkcjonalnych gier i zabaw edukacyjnych o tematyce ekologicznej i środowiskowej, które w przystępny i interesujący dla dzieci sposób zachęcają do edukacji ekologicznej przez zabawę.​

Dzień Bez Śmiecenia

Akcja organizowana jest już od 15 lat i była częścią projektu „Segreguj odpady to się opłaca!” Dofinansowanego ze środków NFOŚIGW. Promowana jest selektywna zbiórka odpadów, bo każdy posegregowany odpad to nie śmieć! 

Trenerzy dla Planety

Projekt Trenerzy dla Planety to inicjatywa trenerska, która narodziła się w środowisku wirtualnym, w grupie fejsbukowej Trener Trenerowi Trenerem, której członkowie zdecydowali, że chcą jako trenerzy działać na rzecz Planety. Jej celem jest realizacja eko-działań min. takich jak oszczędzanie papieru, eliminacja plastiku i jednorazówek.

Carbon Footprint Summit

To wyjątkowa platforma łącząca świat nauki, technologii, aktywizmu społecznego i biznesu. Eksperci z wielu branż i środowisk zgromadzą się na niej, by omówić najnowsze trendy i inspirujące rozwiązania.