Poniżej przedstawiamy organizacje, inicjatywy oraz akcje ekologiczne, których działania popieramy. Wszelkie projekty, spójne z założeniami Manifestu Klimatycznego, chętnie udostępniamy na naszych social mediach. Jeśli reprezentujesz organizację, która powinna się znaleźć na naszej liście DOŁĄCZ DO NAS!

Earth Hour

Godzina dla Ziemi (Earth Hour) to akcja związana z zieloną polityką stworzona przez World Wide Fund for Nature. Ma ona na celu nakłonienie zwykłych ludzi, a także korporacje, do wyłączenia na jedną godzinę świateł oraz urządzeń elektrycznych w domach i biurach. Skłania ona do refleksji nad zmianami klimatu. 

PROM

To przełomowa inicjatywa dzięki, której poznaliśmy w końcu w Polsce rzeczywistą skalę marnowania żywności w Polsce, która wynosi blisko 5 mln ton. Projekt pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” (w skrócie PROM) to pierwszy tego typu projekt badawczy w Polsce, którego celem było zbadanie, ile żywności marnuje się w Polsce w całym łańcuchu produkcji – tzw. „od pola do stołu”. 

Niech Żyją

Kampania Niech Żyją ma na celu zaprzestanie polowań na dzikie ptaki oraz ucywilizowanie i większą społeczną kontrolę myślistwa w Polsce. Polowanie na ptaki nie ma współcześnie żadnego uzasadnienia. Typowe argumenty myśliwych mające uzasadniać polowania, nie mają żadnego sensu w przypadku dzikich ptaków. 

Earth Day Everyday

Projekt społeczny “Earth Day Everyday” powstał w ramach olimpiady “Zwolnieni z Teorii”. Stworzyła go grupa licealistów z Elbląga. Głównym celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Poprzez edukację młodzi ludzie demonstrują, jak niewiele potrzeba aby przyczynić się do poprawy stanu środowiska naszego domu, Ziemi.

Dzika Polska

Fundacja powstała w 2006 roku i od początku skupia swoje działania na ochronie najcenniejszych fragmentów Polskiej przyrody oraz edukacji pro przyrodniczej. Aktualnie fundacja angażuje się przede wszystkim w działania mające na celu ochronę Puszczy Białowieskiej.

Ekoland

Stowarzyszenie powstało żeby produkować żywność nie niszcząc ziemi, oraz żywić nie szkodząc konsumentom. Ekoland postawiło sobie za cel zorganizowanie systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce, czyli opracowanie programu „kryteria produkcji – inspekcja gospodarstw – atestacja produktów”.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot konsekwentnie realizuje misję, która polega na ochronie dzikiej przyrody. Stoi na straży unikatowych walorów przyrodniczych, pilnuje przestrzegania prawa oraz dba o bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i całych ekosystemów.  

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju inspiruje do decydowania w duchu zrównoważonego rozwoju. Osobom odpowiedzialnym za siebie, swoje grupy i organizacje pomaga tworzyć nowe produkty, strategie, plany, programy, analizy i rozwiązania z uwzględnieniem zasad ekorozwoju. ,,Dbałość o dobrą jakość środowiska, życia i produktów jest naszą nadrzędną wartością.”

Otwarty Plan

Otwarty plan jest organizacją pozarządową, o profilu edukacyjnym i badawczym, której głównym celem jest działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i ochrony środowiska. Aktywnie wykorzystując metody edukacji klimatycznej, transformatywnej i globalnej, tworzy materiały (publikacje dla nauczycieli i uczniów, warsztaty, szkolenia) oraz działa, aby wcielać w życie ideę sprawiedliwego świata.

Fundacja EkoRozwoju

Fundacja EkoRozwoju pracuje na rzecz ochrony przyrody, krajobrazu i bioróżnorodności. Od wielu lat broni drzew rosnących wokół człowieka – przy drogach i w miastach. Zbiera i rozpowszechnia najlepszą wiedzę o ich utrzymaniu, wydaje książki i opracowania eksperckie. Analizuje politykę miast wobec drzew i opracowuje wytyczne dla ich właściwego odtwarzania i utrzymania.  

Zielona Akcja

Fundacja od 30 lat działa na rzecz rozwoju społecznego w zgodzie z Naturą. Wspiera oddolne inicjatywy w obszarze ochrony bioróżnorodności i klimatu, zwiększa świadomość ekologiczną poprzez edukację. Łączy mieszkańców, organizacje, samorządy we wspólnym działaniu dla przyrody.

FEWE

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) jest niezależną organizacją pozarządową, działającą od 1990 r. Misją FEWE jest zrównoważony rozwój gospodarczy kraju i ochrona środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii. 

COMPASSION in world farming

Od ponad 50 lat działa na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych. Fundacja działa w 13 krajach na całym świecie. Powstali w czasach, kiedy hodowla przemysłowa zaczynała wypierać małe gospodarstwa rolne i kiedy prawie nikt nie zdawał sobie sprawy ze skali zła, jakie za sobą niesie. Walczyli o dobrostan zwierząt hodowlanych w czasie, gdy mało kto przejmował się ich losem. 

ClientEarth

Fundacja pracuje ponad granicami, systemami i podziałami na sektory i w nowatorski sposób wykorzystuje siłę prawa, aby chronić życie na Ziemi. W tym celu dąży do wprowadzania kompleksowych, systemowych zmian. Wykorzystuje siłę prawa, aby zmieniać system – informuje o prawie, pomaga w jego wdrażaniu i egzekwowaniu, doradza decydentom i decydentkom politycznym, a także szkoli prawników i prawniczki. 

Jan Mencwel – Hydrozagadka

Gdzie znika woda? Czy Polska musi stać się pustynią? Zmian klimatycznych nie powstrzymamy, ale wciąż możemy osłabić ich skutki. Regulowanie rzek, wycinanie lasów, zatruwanie jezior, osuszanie całych powiatów przez kopalnie odkrywkowe oraz hojne wsparcie dla rolnictwa przemysłowego. To nasza polska codzienność.  

Peter Wholleben – Sekretne życie drzew

Dlaczego drzewa dzielą się pokarmem z krewniakami tego samego gatunku? Powody są identyczne, jak te, którymi kierują się ludzie – razem łatwiej sobie radzić! Drzewo nie jest lasem, samo nie wytworzy lokalnego, zrównoważonego klimatu. Natomiast wiele drzew wspólnie tworzy ekosystem, który łagodzi skutki skrajnych upałów i mrozów, gromadzi dużą ilość wody i produkuje bardzo wilgotne powietrze. Wiedzieliście, że drzewa mają swój specyficzny język porozumiewania się i wzajemnego wspierania?

Nauka o Klimacie

Nauka o klimacie – jak każda dziedzina współczesnej nauki – jest bardzo rozbudowana i kompetentne wypowiadanie się w jej zakresie wymaga sporej wiedzy. Znajdziemy ją w „Nauce o klimacie”, zgrabnie łączącej przystępną formę książki popularnonaukowej z poziomem merytorycznym podręcznika akademickiego.

Szymon Bujalski – Recepta na lepszy klimat

„Recepta na lepszy klimat” autorstwa to świetnie udokumentowana i lekko napisana książka, która pokazuje jak na dłoni, w jaki sposób nasze miasta radzą sobie ze zmianą klimatu. To kompendium wiedzy o tym, jak korzystając z naturalnych rozwiązań możemy uczynić nasze miasta miejscami, w których człowiekowi będzie się dobrze żyło. To również swoisty przewodnik nie tylko dla mieszkańców, ale również samorządowców uświadamiający, że potrzebujemy zmian nie tylko na poziomie jednostki, ale przede wszystkim tych systemowych.

Peter Wholleben – Duchowe życie zwierząt

Wnioski oparte na wieloletnich badaniach oraz obserwacjach przyrodników wszystkie zwierzęta w sferze uczuć i doznań są do siebie podobni. W zachowaniu zwierząt możemy zaobserwować ich mądrość, współczucie, rodzinne przywiązanie, żałobę, troskę, przyjaźń, a nawet… wyrafinowane kłamstwo, by osiągnąć swoje cele. Świat przyrody jest fascynujący! Polecamy poznać go również z perspektywy zwierząt.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Międzynarodowy ruch uczniów i studentów, którzy w czasie zajęć szkolnych protestują przeciw bierności polityków wobec globalnego ocieplenia i wywołanych przez człowieka zmian klimatu. Został zainspirowany strajkami Grety Thunberg w Szwecji w 2018 roku.

Rodzice dla Klimatu

Różnorodna grupa rodziców, którzy promują międzypokoleniowy aktywizm na rzecz budowania sprawiedliwości klimatycznej.

Gniazdo – Centrum Aktywizmu Klimatycznego 

Gniazdo to przestrzeń, którą stworzyliśmy, żeby lepiej chronić przyrodę i klimat. Jesteśmy grupą osób, które działają w kilku różnych ruchach, są wśród nas osoby w różnym wieku. Łączy nas troska o klimat i wspólne działanie przeciwko kryzysowi ekologicznemu.

Klub Gaja

Klub Gaja jest jedną z najstarszych, wiodących, polskich organizacji społecznych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt. Został założony w 1988 roku przez Jacka Bożka, który jeszcze w systemie komunistycznego zniewolenia zdecydował się na utworzenie niezależnej organizacji ekologicznej.

Zielone Wiadomości

Misją Zielonych Wiadomości jest wzbogacenie debaty publicznej w Polsce o zagadnienia w niej marginalizowane, poruszane rzadko lub w sposób tendencyjny. Poruszane są tematy związane z ekologią, zrównoważonym rozwojem, demokracją, prawami człowieka oraz prawami mniejszości.

Fundacja Aeris Futuro

Misją Fundacji Aeris Futuro jest ochrona klimatu oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu.

Instytut na rzecz ekorozwoju

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju inspiruje do decydowania w duchu zrównoważonego rozwoju. Osobom odpowiedzialnym za siebie, swoje grupy i organizacje pomagamy tworzyć nowe produkty, strategie, plany, programy, analizy i rozwiązania z uwzględnieniem zasad ekorozwoju, którymi kierujemy się we wszystkim czego się podejmujemy. 

Nauka dla Przyrody

„Nauka dla przyrody” to ruch społeczny, powstały z inicjatywy naukowców z kilkunastu polskich uniwersytetów i instytutów PAN. Jego zawiązanie jest wyrazem naszej troski o ochronę polskiej przyrody, w tym – naturalnych procesów w niej zachodzących.

Fundacja MARE

Fundacja MARE jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce, której działania skupiają się wyłącznie na ochronie ekosystemów morskich, ze szczególnym naciskiem na ochronę ekosystemu naszego rodzimego Morza Bałtyckiego.

Koalicja Ratujmy Rzeki

Polskie rzeki i naturalne zasoby wodne są coraz bardziej intensywnie eksploatowane i przekształcane. Od lat z naszych regionów i z całego kraju docierają do nas informacje o negatywnych działaniach i inwestycjach pogarszających stan polskich wód.

EkoFabryka

EKOFABRYKA to niecodzienny Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie. Powstał w ponad stuletnim budynku dawnej fabryki drzewnej.

Dziś to nowoczesna przestrzeń, w której łączy się Centrum Edukacji Ekologicznej, Biuro Obsługi Mieszkańca, strefę recyklingu i upcyklingu przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia. Mieści się tam również biblioteka z odzysku i Galeria Wejherowskie Klamoty oraz nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W ramach projektu EKOFABRYKI powstały również podziemne pojemniki tzw. gniazda, które przeznaczone są do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Jesteś wodą

Woda jest najcenniejszym zasobem i jest nam niezbędna do życia. W miejscu, w którym jesteś dzielę się moją wiedzą o wodzie, uświadamiam o jej obliczach i inspiruję do jej oszczędzania.

Wodne Sprawy

W czasopiśmie poruszane są, w bardzo szerokim spektrum, najważniejsze kwestie związane z naszą branżą. Bez lania wody, same konkrety – praktyczne rozwiązania, działania, bieżąca sytuacja w kraju i w Europie. Redakcja podpowiada, gdzie i kiedy będzie można skorzystać ze środków unijnych czy krajowych, aby zrealizować działania związane z wodą. Informuje o aktualnym stanie prawnym oraz o zapowiadanych zmianach.

EkoGuru

EkoGuru to ambitna, niezależna inicjatywa mająca na celu wywarcie realnego wpływu na poprawę jakości środowiska naturalnego w Polsce, a pośrednio także na całej naszej planecie. Ten cel chcemy osiągnąć nie tylko poprzez rzetelną edukację, ale przede wszystkim dzięki skutecznemu motywowaniu wszystkich czytelników naszego portalu do praktycznego działania. Wychodzimy z założenia, że sama wiedza niewiele znaczy, jeżeli nie przekłada się na odpowiednie decyzje w życiu codziennym. 

Fundacja Grunt od Nowa

Fundacji powstała w odpowiedzi na potrzebę regeneracji gleb – w przestrzeni miejskiej, na polach, przy placówkach edukacyjnych i wszędzie tam, gdzie środowisko wymaga wsparcia. W fundacji badane są i opracowywane kompleksowe plany działania, wspierające w ochronie środowiska, dzięki praktyce regeneratywnej. Nasza misja to regeneracja!

Klimatyczna Baza Wiedzy

Klimatyczna Baza Wiedzy to miejsce zbierające i katalogujące wartościowe i aktualne opracowania raportów na temat zmiany klimatu, umożliwiające szybką weryfikację prawdziwości oraz podstaw naukowych informacji na temat globalnego ocieplenia.

Teraz Środowisko

Aktualności z sektora ochrony środowiska, opinie ekspertów, wywiady, kalendarz wydarzeń branżowych, przepisy prawne oraz oferty pracy w ochronie środowiska.