Poniżej przedstawiamy organizacje, inicjatywy oraz akcje ekologiczne, których działania popieramy. Wszelkie projekty, spójne z założeniami Manifestu Klimatycznego, chętnie udostępniamy na naszych social mediach. Jeśli reprezentujesz organizację, która powinna się znaleźć na naszej liście DOŁĄCZ DO NAS!

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste działa na rzecz zmiany świadomości społecznej dotyczącej zasobów, zapobiegając powstawaniu odpadów u źródła, promując bezodpadowy styl życia oraz zmianę wzorców produkcji i konsumpcji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Stowarzyszenie „Źródła” od ponad 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą, globalną i obywatelską.

EKO Kalendarz

Projekt EKO Kalendarz ma na celu edukować i inspirować odbiorców indywidualnych – głównie mieszkańców miast do drobnych działań, zmiany nawyków na bardziej proekologiczne, ma dawać proste recepty, świeże pomysły, inspirować do myślenia – a wszystko to w odniesieniu do ważnych dni w roku.

Fundacja Ekologiczna ARKA

Głównym zadaniem Fundacji ARKA jest edukacja ekologiczna w zakresie takich zagadnień jak gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona zwierząt czy opieka społeczna. Fundacja Ekologiczna Arka łączy ekologię z działaniami społecznymi, bo stan środowiska w znaczący sposób wpływa na zdrowie i człowieka.

Wyzwanie #codziennie5

Wyzwanie Stowarzyszenie Wolnej Herbaty, w którym zachęcają zbierania po 5 śmieci z przestrzeni publicznej każdego dnia. Podejmij wyzwanie #codziennie5 i dbaj o środowisko!

Stowarzyszenie Wolnej Herbaty

Stowarzyszenie działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ekologii oraz ruchu Zero Waste. Organizuje także warsztaty, prelekcje, akcje sprzątania, wymienialniki oraz kawiarenki naprawcze.

Gdańska Fundacja Wody

Działalność Gdańskiej Fundacji Wody koncentruje się na organizowaniu przedsięwzięć szkoleniowych dla kadr związanych z ochroną środowiska. Cele Fundacji to między innymi rozpowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w gospodarce wodnej oraz realizacja profesjonalnych szkoleń w tym zakresie.

Ogrody deszczowe w Krakowie

Ideą inicjatywy jest popularyzacja rozwiązań małej retencji wśród mieszkańców. Oddolna inicjatywa mieszkańców Krakowa, dzięki której powstają ogródki deszczowe, które zatrzymują nadmiar wody spływającej z dachu i zasilają rośliny. Deszczówka to cenny zasób, warto ją gromadzić i zatrzymywać w miejscu opadu tak długo jak to tylko możliwe.

Wolontariat WPN

Wolontariat WPN istnieje od stycznia 2020 r. Prowadzimy głównie akcje sprzątania terenów Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz terenów leżących w otulinie Parku. Sprawdzamy stan infrastruktury turystycznej, zabezpieczamy miejsca niebezpieczne. Prowadzimy działalność edukacyjną, współpracujemy ze szkołami.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

Organizacja pozarządowa, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. Stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

CONSAGER

W CONSAGER zajmujemy się badaniami gleby pod kątem zasobności w składniki odżywcze oraz pomagamy pasjonatom uprawy roślin w odbudowie odpowiedniego poziomu jej bioróżnorodności. Zwracamy uwagę na problem systematycznego pogarszania się jakości gleby w Polsce, Europie i na świecie i promujemy działania odwracające te procesy!

Eko Geko

GEKO to pomysł prostych, funkcjonalnych gier i zabaw edukacyjnych o tematyce ekologicznej i środowiskowej, które w przystępny i interesujący dla dzieci sposób zachęcają do edukacji ekologicznej przez zabawę.​

Dzień Bez Śmiecenia

Akcja organizowana jest już od 15 lat i była częścią projektu „Segreguj odpady to się opłaca!” Dofinansowanego ze środków NFOŚIGW. Promowana jest selektywna zbiórka odpadów, bo każdy posegregowany odpad to nie śmieć! 

Trenerzy dla Planety

Projekt Trenerzy dla Planety to inicjatywa trenerska, która narodziła się w środowisku wirtualnym, w grupie fejsbukowej Trener Trenerowi Trenerem, której członkowie zdecydowali, że chcą jako trenerzy działać na rzecz Planety. Jej celem jest realizacja eko-działań min. takich jak oszczędzanie papieru, eliminacja plastiku i jednorazówek.

Carbon Footprint Summit

To wyjątkowa platforma łącząca świat nauki, technologii, aktywizmu społecznego i biznesu. Eksperci z wielu branż i środowisk zgromadzą się na niej, by omówić najnowsze trendy i inspirujące rozwiązania.

20 stopni dla klimatu

Akcja pro ekologiczna Ciepła systemowego. „Klimat na Ziemi to sprawa, która dotyczy nas wszystkich. Chcąc zadbać o planetę, musimy działać wspólnie.”

TakeCup

Ogólnopolski System Kaucyjny to alternatywa zastępująca jednorazowe kubki do kawy.

Świat OZE

Portal informacyjno-edukacyjny poświęcony ekologii, ochronie środowiska, odnawialnym źródłom energii i elektromobilności.

Włącz oszczędzanie

Praktyczny poradnik, który pomoże w codziennych wyborach, podpowie jak oszczędzać i żyć w sposób przyjazny przyrodzie. „Nie marnuj energii! Nie marnuj pieniędzy! Włącz oszczędzanie!”

Edukacja Dla Dobrego Klimatu

Organizacja działa na rzecz ochrony dużych drapieżników – wilka, rysia i niedźwiedzia – oraz korytarzy ekologicznych niezbędnych dla ich przetrwania. Zajmuje się ochroną fauny przy inwestycjach drogowych, gdyż wypadki z udziałem zwierząt to olbrzymie zagrożenie dla przyrody, lecz także ludzkiego życia.

Otwarte klatki

Ogólnopolska organizacja zrzeszającą osoby, które chcą zmienić los zwierząt hodowlanych. Zabiega o lepszą ochronę zwierząt zamykanych na fermach, a także o prawo konsumentów do pełnej wiedzy na temat warunków ich życia.

RoślinnieJemy

Celem kampanii RoślinnieJemy jest wsparcie producentów żywności, sieci handlowych, właścicieli restauracji we wprowadzaniu oraz promowaniu roślinnych produktów i dań.

Świat wody

ŚWIAT WODY to pierwszy w Polsce blog o zasobach wody. Poruszający tematykę kluczowego dla życia zasobu. Misją jest szerzenie wiedzy o najcenniejszym zasobie jakim jest woda.

Czas na reSTART

Inicjatywa społeczna, której misją jest zwrócenie uwagi liderów, prezydenta, przedstawicieli rządu i samorządów, a także prezesek i prezesów firm, na konieczność odpowiedzialnych reform i mądrze prowadzonej polityki publicznej. Zawiązała się w wyniku rozmów na temat skutków, jakie pandemia koronawirusa wywiera i wywierać będzie na polską gospodarkę.

Fundacja Carbon Footprint

Fundacja założona na początku 2019 roku to odpowiedź na wyzwania ekologiczne i klimatyczne, przed którymi stoi świat. Działa na rzecz budowania świadomości społecznej poprzez liczne projekty edukacyjne. Współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi, odpowiedzialnym biznesem oraz instytucjami państwowymi współtworzy platformę do wymiany doświadczeń.

Nauka o klimacie

Irytuje Cię to, że nauki albo raczej para-nauki używa się do uwiarygodnienia działań public relations? Nas też! Dlatego powstał portal Nauka o Klimacie – aby aktualna wiedza o zmianie klimatu była dostępna także dla Ciebie. Mity pojawiające się w mediach obalą dla Ciebie światowej klasy naukowcy zajmujący się badaniami atmosfery.

Operacja Czysta Rzeka

Operacja Rzeka to społeczna akcja, której celem jest wspólne zadbanie o świat wokół nas. To społeczne zaangażowanie wielu środowisk lokalnych, które poświęcając swój czas i energię chcą zmienić i oczyścić z zalegających śmieci: rzeki, lasy, przydrożne trakty i swoje najbliższe otoczenie.

Włącz Eco Wyobraźnię

Włącz Eco Wyobraźnię to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Grupy Biosystem na temat właściwego pozbywania się wybranych grup odpadów oraz metod zapobiegania ich powstawaniu.

Extinction Rebellion Polska

Extinction Rebellion to zdecentralizowany, międzynarodowy ruch, który stoi ponad podziałami, w którym nie ma przywódców i przywódczyń. Za pomocą aktów pokojowych obywatelskiego nieposłuszeństwa przekonuje rząd do podjęcia sprawiedliwych działań w związku z kryzysem klimatycznym i ekologicznym.

Liga Ochrony Przyrody

LOP jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju, której celem jest ochrona przyrody poprzez działalność edukacyjną, wydawniczą, działania interwencyjne oraz współpracę z administracją rządową i samorządową.

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja jest organizacją pozarządową. Realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej.
Misją jest dążenie do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizacji do działań służących jego ochronie.

Greenpeace

Greenpeace – organizacja ekologiczna działająca od 1971 roku na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Koncentruje się na najbardziej istotnych, globalnych zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska. „Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy”

Fundacja WWF Polska

WWF stara się zapobiegać degradacji przyrody jednocześnie minimalizując skutki już zaistniałych zniszczeń. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą