Wierzymy, że bez integracji świata nauki i biznesu oraz aktywizmu społecznego, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na wyzwania związane z kryzysem klimatycznym. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy najlepszych ekspertów i naukowców specjalizujących się w różnych dziedzinach.  Zapraszamy do zapoznania się z ich biogramami i kontaktu.

Chcesz dołączyć do grona ekspertów z nami współpracujących? Skontaktuj się i wyślij swój biogram: fundacja@biznesdlaklimatu.pl

prof. Zbigniew W. Kundzewicz

Specjalizacja: klimat a zasoby wodne, ekstrema hydrometeorologiczne Profesor nauk o Ziemi i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Academia Europaea. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (1974). Posiada stopnie naukowe doktora (1979) i doktora habilitowanego (1985) w...

Czytaj więcej

prof. dr hab. Piotr Skubała

Specjalizacja: bioróżnorodność, biolog, ekolog, akarolog, etyk środowiskowy Profesor nauk biologicznych, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida). Od 1981 roku związany z Uniwersytetem Śląskim, obecnie pracownik Wydziału Nauk Przyrodniczych, Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony...

Czytaj więcej

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

Specjalizacja: fizyka atmosfery, zmiany klimatu Profesor nauk o Ziemi, 2008. Doktor habilitowany nauk fizycznych, dyscyplina geofizyka, specjalność fizyka atmosfery (IGF PAN), 1998. Tytuł pracy: Drobnoskalowa struktura chmur kłębiastych. Doktor nauk przyrodniczych w zakresie geofizyki, Instytut Geofizyki...

Czytaj więcej

prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Specjalizacja: biolog morza Absolwent pierwszego rocznika oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim w 1979r, pracował do 1984r na Stacji Morskiej UG w Helu, potem w Instytucie Geofizyki PAN, a od 1985r do dziś w Instytucie Oceanologii PAN w...

Czytaj więcej

prof. dr hab. Joanna Wibig

Specjalizacja: klimatolog, współczesne zmiany klimatu Ukończyła fizykę (specjalność fizyka atmosfery) na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie kieruje Zakładem Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego. W 2009 uzyskała tytuł profesora Nauk o Ziemi. Jej zainteresowania naukowe obejmują współczesne...

Czytaj więcej

prof. dr hab. Jacek Piskozub

Specjalizacja: Fizyk morza Od ponad 30 lat zajmuje się oceanografią fizyczną, pracując w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. W ramach obowiązków służbowych spędził rok na morzu, rok w Niemczech i dwa lata w Kalifornii. Zajmuje się...

Czytaj więcej

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

Specjalizacja: energetyka odnawialna, technologia energetyki słonecznej Gospodarka wodna, krążenie wody w mieście, modelowanie opadów i systemów odprowadzania wód Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora otrzymał w 2002 roku na Wydziale Melioracji i...

Czytaj więcej

Dr hab. Iwona Wagner

Specjalizacja: ekohydrologia terenów miejskich, błękitno-zielona infrastruktura, adaptacja miast do zmian klimatu Pracownik naukowy Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się ekohydrologią terenów miejskich, błękitno-zieloną infrastrukturą i rozwiązaniami opartymi...

Czytaj więcej

inż. Grzegorz Wiśniewski

Specjalizacja: energetyka odnawialna, technologia energetyki słonecznej Inżynier, ekonomista, specjalista rynku energetyki odnawialnej i technologii energetyki słonecznej. Jest założycielem i prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO). Jest członkiem Rady Koordynacyjnej do spraw Rozwoju Sektora Fotowoltaiki z Rządem RP...

Czytaj więcej