inż. Grzegorz Wiśniewski

Specjalizacja: energetyka odnawialna, technologia energetyki słonecznej

Inżynier, ekonomista, specjalista rynku energetyki odnawialnej i technologii energetyki słonecznej. Jest założycielem i prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO). Jest członkiem Rady Koordynacyjnej do spraw Rozwoju Sektora Fotowoltaiki z Rządem RP oraz członkiem w Radzie Krajowej Izby Gospodarczej. Jest inicjatorem projektu budowy W Polsce Gigafabryk ogniw fotowoltaicznych realizowanym przez spółkę Giga PV S.A (‘2020) oraz koncepcji wprowadzania do polskiego ciepłownictwa budowy zeroemisyjnych OZE z sezonowymi magazynami ciepła (dwa ilorazowe projekty ‘2021).

Wykładowca i opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych „Energetyka odnawialna dla biznesu” organizowanych wspólnie z Politechniką Warszawską. Był dyrektorem Centrum Komisji Europejskiej ds. Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i przewodniczącym Grupy Refleksyjnej Komisji Europejskiej ds. Energetyki Zrównoważonej, Członek Komitetu Sterującego ds. Energii w NCBiR i Zespołu Redakcyjnego NCBiR ds. Nowych Technologii Energetycznych. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP kadencji 2016-2020. Kierował pracami nad kluczowymi dla energetyki odnawialnej ekspertyzami rządowymi dotyczącymi kierunków rozwoju prawa, ocen ekonomicznych technologii OZE.

Jest współpatronem pierwszej krajowej „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” (2001), pierwszego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, założeń do systemu zielonych certyfikatów (2005) , inicjatorem poprawki prosumenckie do ustawy o OZE (‘2015). W 2013 roku wdrożył w Polsce metodę liczenia tzw. rozłożonych kosztów energii (LCoE), jako postawę do porównawczych ocen ekonomicznych technologii energetycznych. Laureat tytułu „Człowiek polskiej Ekologii (‘2014).

Potrzebujesz kontaktu z ekspertem? Napisz: fundacja@biznesdlaklimatu.pl