Dr hab. Iwona Wagner

Specjalizacja: ekohydrologia terenów miejskich, błękitno-zielona infrastruktura, adaptacja miast do zmian klimatu

Pracownik naukowy Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się ekohydrologią terenów miejskich, błękitno-zieloną infrastrukturą i rozwiązaniami opartymi o przyrodę, zagospodarowaniem wód opadowych i adaptacją miast do zmian klimatu. Brała udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących tych zagadnień, miedzy innymi: SWITCH –projektu europejskiego zajmującego się zrównoważonym zagospodarowaniem wód opadowych w mieście, LIFE EH-REK – zajmującego się opracowaniem i wdrożeniem metod rekultywacji małych zbiorników rekreacyjnych w Łodzi, LIFE-RADOMKLIMA – przystosowującego przestrzeń Radomia do zmian klimatu poprzez zastosowanie elementów otwartej wody i zieleni.

Brała udział w projektach opracowujących plany adaptacji miast do zmian klimatu – 44MPA i CLIMCITIES. Od roku 2020 jest Sekretarzem interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, monografii i rozdziałów podręcznikowych oraz wielu wystąpień konferencyjnych w tym obszarze.

Potrzebujesz kontaktu z ekspertem? Napisz: fundacja@biznesdlaklimatu.pl