dr hab. inż. Izabela Sówka

Specjalizacja: ochrona atmosfery, skutki zdrowotne wywołane zanieczyszczeniem atmosfery

Związana jest z Politechniką Wrocławską od blisko 20 lat. Obecnie pracuje w Katedrze Inżynierii Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Jest dyrektorem Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu Politechniki Wrocławskiej.


Wiceprzewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Członkini zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, grupy roboczej Ochrona Powietrza i Energetyka działającej w ramach sieci krajowej „Partnerstwo Środowiska dla Rozwoju”, zespołu roboczego ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej oraz grupy roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w województwie dolnośląskim, komitetu sterującego LIFE- MAPPINGAIR/PL oraz zespołu doradczego do spraw opracowania ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwościom zapachowym. Członkini Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk oraz wiceprzewodnicząca rady naukowej IPIŚ PAN w Zabrzu.


Autorka i współautorka ponad 250 udokumentowanych prac naukowych. Inicjatorka i kierownik projektu: powietrze.pwr.edu.pl. Organizatorka i współorganizatorka krajowych i międzynarodowych konferencji w zakresie szeroko rozumianej ochrony powietrza. Wieloletnia Koordynatorka Wydziałowa Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej. Opiekun Koła Naukowego Politechniki Wrocławskiej Wydziału Inżynierii Środowiska Environmental Team. Organizatorka pierwszych w Polsce uczelnianych Dni Klimatu Politechniki Wrocławskiej.
Specjalności i zakres zainteresowań naukowych: innowacje w inżynierii środowiska, metody poboru oraz pomiaru i przemiany chemiczne zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, zmiany w atmosferze o charakterze globalnym, planowanie i opracowywanie metodyki badań terenowych oraz modelowanie zanieczyszczeń powietrza, metody usuwania zanieczyszczeń z gazów przemysłowych, OZE, a także skutki zdrowotne wywołane zanieczyszczeniem atmosfery.

Potrzebujesz kontaktu z ekspertem? Napisz: fundacja@biznesdlaklimatu.pl