prof. dr hab. Jacek Piskozub

Specjalizacja: Fizyk morza

Od ponad 30 lat zajmuje się oceanografią fizyczną, pracując w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. W ramach obowiązków służbowych spędził rok na morzu, rok w Niemczech i dwa lata w Kalifornii. Zajmuje się procesami radiacyjnymi w morzu i atmosferze, oraz wzajemnym oddziaływaniem obu tych ośrodków w różnych skalach. Od piętnastu lat zajmuje się procesami wpływającymi na klimat. W szczególności koncentruje się w ostatnich latach na strumienianach gazów istotnych dla klimatu przez powierzchnię morza, oraz procesach wiążących cyrkulacje oceaniczną z pogodą i klimatem kuli ziemskiej. Jest Zastępcą Przewodniczącego Interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. zmiany klimatu przy Prezesie PAN oraz redaktorem naukowym periodyku Oceanologia. Recenzował rozdziały Raportów IPCC, brał udział w wybieraniu satelitarnych misji obserwacji Ziemi w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Oprócz publikowania artykułów naukowych zajmuje się popularyzacją wiedzy o klimacie, będąc członkiem rady naukowej portalu Nauka o Klimacie i wygłaszając wiele wykładów i odczytów oraz udzielając wypowiedzi dla mediów, raz nawet rozmawiając z Gretą Thunberg w reportażu BBC.

Potrzebujesz kontaktu z ekspertem? Napisz: fundacja@biznesdlaklimatu.pl