Jacek Zalewski

Specjalizacja: gospodarka wodna, zagospodarowanie wód opadowych

Od 20 lat zajmuje się zawodowo projektami gospodarki wodnej, od hydrotechniki po wody opadowe i zagadnienia adaptacji miast do zmian klimatu. Praktyk zarządzania projektami inwestycyjnymi, po kilkunastu latach pracy w międzynarodowej firmie inżyniersko-konsultingowej, gdzie zarządzał wielobranżowym kilkudziesięcioosobowym biurem projektowym, kieruje obecnie zespołem realizującym projekty w firmie RetencjaPL. Prowadził szereg warsztatów, prezentacji i odczytów na konferencjach. Jego pasją jest zrównoważony rozwój przyjaznych dla mieszkańców i odpornych na zmiany klimatu miast oraz zagadnienia na styku wielobranżowych inwestycji o dużej skali oddziaływania, w których wyzwaniem jest pogodzenie potrzeb inwestora, warunków środowiska, oczekiwań lokalnej społeczności i ekonomicznej opłacalności przedsięwzięć.

Potrzebujesz kontaktu z ekspertem? Napisz: fundacja@biznesdlaklimatu.pl