prof. dr hab. Joanna Wibig

Specjalizacja: klimatolog, współczesne zmiany klimatu

Ukończyła fizykę (specjalność fizyka atmosfery) na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie kieruje Zakładem Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego. W 2009 uzyskała tytuł profesora Nauk o Ziemi. Jej zainteresowania naukowe obejmują współczesne zmiany klimatu (współczesne = okres instrumentalny) – ich detekcję i atrybucję czynników zmian, wpływ cyrkulacji atmosferycznej na przebieg pogody na obszarze Europy, projekcje klimatyczne na XXI wiek dla Europy Środkowej na podstawie symulacji regionalnych modeli klimatu oraz ekstremalne zdarzenia pogodowe w przeszłości i ich projekcje na XXI w. Koordynowała realizacją ponad 10 grantów naukowych finansowanych przez KBN, MNiSW oraz NCN i jednego w ramach 6 Programu Ramowego EU. Była recenzentem kilku raportów IPCC (Międzyrządowego Panelu ds. zmian klimatu). Jej dorobek obejmuje blisko 150 publikacji, według Web of Science publikacje były cytowane ponad 1500-krotnie (indeks Hirscha 16).

Potrzebujesz kontaktu z ekspertem? Napisz: fundacja@biznesdlaklimatu.pl