dr hab. Mateusz Czesław Strzelecki

Specjalizacja: badania zmian klimatu w regionach polarnych

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł doktora zdobył na prestiżowym Uniwersytecie w Durham, pracował naukowo w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Niemczech. Obecnie jest kierownikiem Stacji Polarnej im. Stanisława Baranowskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergenie i liderem polskich zespołów badawczych ds. ewolucji wybrzeży i paraglacjalnej transformacji krajobrazu w Wysokiej Arktyce. Aktualnie buduje centrum badań regionów zimnych im. Alfereda Jahna mające na celu odbudowę polska szkołę peryglacjalną. Habilitację poświecił mechanizmom kontrolującym rozwój wybrzeży skalistych w klimatach polarnych. Prowadził badania na Svalbardzie, Grenlandii, Islandii, wyspach Skandynawii i Antarktyki. Na UWr realizował projekty dla Narodowego Centrum Nauki, MNiSW oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Odbył staż w Programie Bekkera NAWA w Instytucie Badań Polarnych i Morskich im. Alfreda Wegnera w Poczdamie. Dr hab. Strzelecki jest najmłodszym członkiem Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk, członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN, ekspertem w Zespole doradczym ds. Zmian Klimatu PAN i współprzewodniczącym Grupy roboczej ds. wybrzeży skalistych Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów. W 2021-22 uczestniczył w Leadership Academy for Poland – jednym z najlepszych programów rozwoju przywództwa w Europie. Celem jego badań naukowych jest ustalenie, w jaki sposób zmiany klimatyczne przekształcają wybrzeża polarne i zagrażają zamieszkującym je społecznościom oraz wyjaśnienie roli procesów paraglacjalnych w transfromacji krajobrazów zimnych. Laureat licznych nagród i wyróżnień naukowych m.in. Fundacji Crescendum Est Polonia, START FNP, Stypendium wybitnych młodych naukowców MNiSW, 30 kreatywnych Wrocławia oraz Nagrody Naukowej Tygodnika Polityka. Prywatnie republikanin i tata czwórki dzieci.

Potrzebujesz kontaktu z ekspertem? Napisz: fundacja@biznesdlaklimatu.pl