Mazowiecki Biznes dla Klimatu


Konfederacja Lewiatan wraz z Bankiem Ochrony Środowiska i Fundacją Biznes dla Klimatu zorganizowali spotkanie warsztatowe Mazowiecki Biznes dla Klimatu 

Spotkanie było poświęcone wymianie doświadczeń największych firm Mazowsza z różnych branż, ich wdrożeń oraz najlepszych praktyk w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz gospodarki w obiegu zamkniętym. Jesteśmy przekonani, że wdrażanie „zielonych rozwiązań” to już nie tylko CSR, ale wręcz konieczność i nasza odpowiedzialność. Przemysł odpowiada za ponad 80 % emisji gazów cieplarnianych, włączając energetykę i transport, nie mniej wytwarzanie produktów stanowi tu poważny udział. Oszczędna gospodarka materiałowa, odpadowa czy też wodna to wymierna korzyść tak dla środowiska naturalnego, jak i naszego rozwoju.

Warto, abyśmy jako liderzy gospodarki, dołączyli też do grona Czempionów Niskoemisyjnych.

W spotkaniu warsztatowym wzięli udział przedstawiciele nauki, z fundacji Nauka o Klimacie oraz instytucji finansujących „zieloną transformację”, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska oraz prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.