prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

Specjalizacja: fizyka atmosfery, zmiany klimatu

Profesor nauk o Ziemi, 2008. Doktor habilitowany nauk fizycznych, dyscyplina geofizyka, specjalność fizyka atmosfery (IGF PAN), 1998. Tytuł pracy: Drobnoskalowa struktura chmur kłębiastych. Doktor nauk przyrodniczych w zakresie geofizyki, Instytut Geofizyki PAN (IGF PAN), 1988. Tytuł pracy: Zachowanie się smug chłodniowych i kominowych w różnych warunkach atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem procesów mieszania. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman. Magister fizyki, specjalność: fizyka atmosfery, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 1982. Tytuł pracy: Wzniesienie wysokościowe emisji z kominów w różnych warunkach atmosferycznych. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman. Od 2020 – przewodniczący interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW. W latach 2002-2013 – kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW.


Współzałożyciel, autor, redaktor portalu Nauka o Klimacie, współautor książki pod tym samym tytułem. Laureat konkursu Popularyzator Nauki 2017 w kategorii „zespół”. Współautor filmu o globalnym ociepleniu „Można Panikować”, w którym ostrzega przed nadchodzącą katastrofą klimatyczną.

Potrzebujesz kontaktu z ekspertem? Napisz: fundacja@biznesdlaklimatu.pl