dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak

Specjalizacja: urbanistka, zagospodarowanie wód opadowych w przestrzeni miejskiej

Jest naukowcem i nauczycielem akademickim na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, członkiem Rady Uczelni i koordynatorką dyscypliny architektura i urbanistyka w Szkole Doktorskiej PP. Od kilkunastu lat zajmuje się zagadnieniami zintegrowanej gospodarki wodnej w mieście i adaptacji miast do zmian klimatu. Jest ekspertem w zakresie wielofunkcyjnego kształtowania miejskich obszarów nadrzecznych i przestrzeni publicznych z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury. Integruje zagadnienia planowania przestrzennego, gospodarki wodnej, klimatologii urbanistycznej i ochrony środowiska we współpracy z naukowcami różnych dziedzin. W latach 2011 -2014 była członkiem Komitetu Badań nad Zagrożeniami związanymi z Wodą przy Prezydium PAN. Od 2019 r. działa w Komisji Klimatologii, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza o/PAN w Poznaniu. Jest też członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezesie PAN i jednym z ekspertów wodnych Open Eyes Economy (OEE) pod przewodnictwem prof. Jerzego Hausnera a także członkiem Rady Klimatycznej UN Global Compact Network Poland. Działa też lokalnie m.in. w zespole UM Poznania ds. zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą.


Była kierownikiem kilkunastu projektów badawczych, członkiem rad naukowych licznych konferencji, m.in. ICAADE’2019 (International Conference on Amphibious Architecture), STORMWATER POLAND, czy Międzynarodowego Kongresu ECONOMY OF A WATER CITY w ramach Open Eyes Economy Summit. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych.

Potrzebujesz kontaktu z ekspertem? Napisz: fundacja@biznesdlaklimatu.pl