Wspólnie dla Wisły

„Wisła jest królową wybraną przez ptaki. Potrafi tworzyć wyspy w środku koryta. Takich rzek na świecie zostało bardzo mało. Walczę już od wielu lat, by pozostawiono tę rzekę naturalną, żeby nie budowano kolejnej zapory w Siarzewie, żeby nie robiono z niej drogi wodnej.

Wisła jest żywym ekosystemem utrzymującym przy życiu tysiące stworzeń. Łączy nas wszystkich. Jest też bardzo hojna: sprawuje opiekę nad 21 obszarami Natura 2000, 24 rezerwatami, 14 parkami krajobrazowymi, żyje w niej 58 gatunków rodzimych ryb.

Cecylia Malik, aktywistka Siostry Rzeki.

Działaj z nami na rzecz czystej i dzikiej Wisły

Celem akcji jest nagłośnienie pilnej potrzeby ochrony wód Wisły jako strategicznego zasobu ekosystemu rzecznego Polski.

W pażdzierniku 2023 roku zorganizowaliśmy podczas konferencji Stormwater Poland debatę oksfordzką pt. ,,Jedynie nadanie osobowości prawnej Wiśle pozwoli nam uniknąć katastrofy na miarę Odry”. Chcieliśmy tym samym rozpocząć dyskusję publiczną nad tym jakie działania musimy podjąć w Polsce, aby poprawić stan jakości polskich rzek.

W tym roku chcemy społeczeństwu przedstawić jak stan czystości Wisły zmienia się od jej źródeł do morza. Planujemy wskazać główne źródła zanieczyszczeń i docelowo złożyć na ręce rządzących projekt Ustawy nadania Wiśle osobowiści prawnej. Wierzymy, że podobnie jak w przypadku kanadyjskiej rzeki Magpie czy też laguny Mar Menor w Hiszpanii, to rozwiązanie może skutecznie ochronić dziedzictwo jednej z najbardziej dzikich dużych rzek w Europie.

Planujemy przez akcję ,,WSPÓLNIE dla Wisły” zachęcić jak najszerszą rzeszę interesariuszy, w tym mieszkańców, samorządy, organizacje pozarządowe, spółki wodociągowe, organy administracji rządowej do podjęcia efektywnych działań ograniczających zrzuty zanieczyszczeń do rzek. Będziemy też namawiać do podpisania petycji w sprawie nadania osobowości prawnej Wiśle.

Sprawdź, co wspólnie możemy zrobić – zostań Partnerem akcji „Wspólnie dla Wisły”

Rzeka jest zarówno elementem krajobrazu, w który wpisuje się miasto (skala makroprzestrzenna), jego integralną częścią (skala mezoprzestrzenna) jak i czynnikiem, który określa charakter miejsca w mieście (skala mikroprzestrzenna). To właśnie element rzeki, dostępności do zasobów wodnych była czynnikiem decydującym o lokalizacji osad, miast a w konsekwencji również jedną z podstaw ich rozwoju. Społeczności dość wcześnie wykształciły w sobie odpowiedzialność za to dobro wspólne. Jednak z czasem, wraz z rozwojem ośrodków miejskich rzeka przestała być postrzegana jako niosąca życie i czystość, a stała się miejscem, do którego w łatwy sposób można było zrzucić wszelkie nieczystości. W skali działalności samych mieszkańców miast takie działanie zapewne nie doprowadziłoby do katastrofy, jednak gdy dodamy do tej układanki przemysł, który nieskrępowanie traktuje rzeki, jako miejsce na odpady poprodukcyjne – doprowadzamy do sytuacji, w której rzeki są jedną z najbardziej zdegradowanych części środowiska, a w Polsce 99% z nich nie spełnia standardów środowiskowych.

Wisła jest nie bez powodu nazywana jest królową polskich rzek. Stanowi swoisty „kręgosłup” naszych ekosystemów środowiskowych. Swobodnie płynąca zapewnia spowolnienie zmian klimatycznych oraz równowagę bioróżnorodności na znacznym obszarze Polski. 

Zachęcamy do działania i zapraszamy do współpracy wszystkich, którym nie jest obojętny stan naszego środowiska naturalnego.

Wszystko w NASZYCH rękach!

Patronat Honorowy

Partnerzy