Debata Oxfordzka

Jedynie nadanie osobowości prawnej Wiśle pozwoli nam uniknąć katastrofy na miarę Odry

Rzeki to tętniące życiem biologicznym środowisko stanowiąca dobro całego społeczeństwa. Odzwierciedlają „krwioobieg żywego ekosystemu”, jakim jest nasze środowisko naturalne. Tymczasem, jak pokazuje Raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska opublikowany w 2022 roku, stan polskich wód powierzchniowych i rzek nie napawa optymizmem – ponad 94% wód nie osiągnęło dobrego stanu ekologicznego wymaganego Ramową Dyrektywą Wodną. W przypadku badań stanu chemicznego tylko 12% wykazało stan dobry.

Jak zadbać o rzeki, aby nie powtórzyła się katastrofa ekologiczna podobna jak ta na Odrze? Czy rozwiązaniem mogłoby być nadanie rzece osobowości prawnej?

W Kanadzie o rozwiązanie pozwoliło rzece Magpie zachować dziki charakter oraz uchronić dziedzictwo rdzennego plemienia zamieszkującego jej zlewnię. Może i nasza Wisła na to zasługuje? W końcu to jedna z najbardziej dzikich dużych rzek w Europie. Może, aby ocalić nasz narodowy skarb, potrzebne i pilne do wdrożenia są też inne działania? A może, dla ogólnie pojętego dobra wspólnego, Wisła lepiej spełni swoją rolę wspierając gospodarkę śródlądową? O tym między innymi podyskutują uczestnicy wyjątkowej debaty w stylu oksfordzkim, którą zaplanowaliśmy podczas konferencji Stormwater Poland 2023 w Katowicach.

Debata oksfordzka to bardzo sformalizowana dyskusja, podczas której spotykają się dwa zespoły, prezentując argumenty za i przeciw postawionej tezie. Jest to swoista arena intelektualnej wymiany poglądów, gdzie uczestnicy prezentują różne argumenty, by przekonać słuchaczy do swojego punktu widzenia. Do udziału w debacie zaprosiliśmy wyjątkowe osobowości: naukowców, ekologów, inżynierów, prawników ale także młodych aktywistów społecznych oraz podróżników. Liczymy też na udział na widowni szerokiego grona ekspertów, praktyków i decydentów, którzy oceniając, wspólnie z publicznością, zwycięzców tej debaty, również przedstawią swoją opinię na temat przyszłości dla polskich rzek.

Uczestnicy debaty:

 • ✔ dr hab. prof. UwB Jerzy Bieluk, Uniwersytet w Białymstoku, Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy
 • ✔ Jacek Engel, Fundacja Greenmind
 • ✔ Prof. Dr hab. Inż. Zbigniew Kledyński, Politechnika Warszawska
 • ✔ Leszek Naziemiec, Podróżnik
 • ✔ Cecylia Malik, Siostry Rzeki
 • ✔dr. Anna Sosnowska, Politechnika Warszawska
 • ✔ Agata Szafraniuk, ClientEarth, Prawnicy dla Ziemi
 • ✔ Prof. dr hab. Janusz Zaleski, Politechnika Wrocławska

Wśród Gości Specjalnych będących na sali głos zabiorą również:

 • ✔ Prof. dr hab. Szymon Malinowski, Uniwersytet Warszawski, prezes zarządu Fundacji Edukacji Klimatycznej
 • ✔ Wojciech Skowyrski, Zastępca Prezesa ds. ochrony przed powodzą i suszą, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • ✔ Mirosław Proppe – Prezes fundacji WWF Polska
 • ✔ Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Rakoczy i Krzysztof Bukowski
 • ✔ Jacek Jasnowski – Naczelnik Wydziału, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury

ZOBACZ NAGRANIE