DOŁĄCZ DO MAPY RETENCJI!

Woda jest cenna! Chwytajmy deszcz! Zatrzymajmy wodę w miejscu jej opadu. Policzmy ile wody zatrzymujemy zanim trafi ona do rzek! Na tej mapie chcemy zamieszczać informacje o zbiornikach, stawach czy oczkach wodnych, które nie powstają przez przegradzanie rzeki i strumieni.


    Nie wybrano pliku

    Wypełniając formularz potwierdzasz, że zgadzasz się na zasady określone w niniejszym Regulaminie.