Jan Mencwel – Hydrozagadka

Gdzie znika woda? Czy Polska musi stać się pustynią? Zmian klimatycznych nie powstrzymamy, ale wciąż możemy osłabić ich skutki. Regulowanie rzek, wycinanie lasów, zatruwanie jezior, osuszanie całych powiatów przez kopalnie odkrywkowe oraz hojne wsparcie dla rolnictwa przemysłowego. To nasza polska codzienność.  

Peter Wholleben – Sekretne życie drzew

Dlaczego drzewa dzielą się pokarmem z krewniakami tego samego gatunku? Powody są identyczne, jak te, którymi kierują się ludzie – razem łatwiej sobie radzić! Drzewo nie jest lasem, samo nie wytworzy lokalnego, zrównoważonego klimatu. Natomiast wiele drzew wspólnie tworzy ekosystem, który łagodzi skutki skrajnych upałów i mrozów, gromadzi dużą ilość wody i produkuje bardzo wilgotne powietrze. Wiedzieliście, że drzewa mają swój specyficzny język porozumiewania się i wzajemnego wspierania?

Nauka o Klimacie

Nauka o klimacie – jak każda dziedzina współczesnej nauki – jest bardzo rozbudowana i kompetentne wypowiadanie się w jej zakresie wymaga sporej wiedzy. Znajdziemy ją w „Nauce o klimacie”, zgrabnie łączącej przystępną formę książki popularnonaukowej z poziomem merytorycznym podręcznika akademickiego.

Szymon Bujalski – Recepta na lepszy klimat

„Recepta na lepszy klimat” autorstwa to świetnie udokumentowana i lekko napisana książka, która pokazuje jak na dłoni, w jaki sposób nasze miasta radzą sobie ze zmianą klimatu. To kompendium wiedzy o tym, jak korzystając z naturalnych rozwiązań możemy uczynić nasze miasta miejscami, w których człowiekowi będzie się dobrze żyło. To również swoisty przewodnik nie tylko dla mieszkańców, ale również samorządowców uświadamiający, że potrzebujemy zmian nie tylko na poziomie jednostki, ale przede wszystkim tych systemowych.

Peter Wholleben – Duchowe życie zwierząt

Wnioski oparte na wieloletnich badaniach oraz obserwacjach przyrodników wszystkie zwierzęta w sferze uczuć i doznań są do siebie podobni. W zachowaniu zwierząt możemy zaobserwować ich mądrość, współczucie, rodzinne przywiązanie, żałobę, troskę, przyjaźń, a nawet… wyrafinowane kłamstwo, by osiągnąć swoje cele. Świat przyrody jest fascynujący! Polecamy poznać go również z perspektywy zwierząt.