prof. Zbigniew W. Kundzewicz

Specjalizacja: klimat a zasoby wodne, ekstrema hydrometeorologiczne Profesor nauk o Ziemi i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Academia Europaea. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (1974). Posiada stopnie naukowe doktora (1979) i doktora habilitowanego (1985) w...

Czytaj więcej

prof. dr hab. Piotr Skubała

Specjalizacja: bioróżnorodność, biolog, ekolog, akarolog, etyk środowiskowy Profesor nauk biologicznych, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida). Od 1981 roku związany z Uniwersytetem Śląskim, obecnie pracownik Wydziału Nauk Przyrodniczych, Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony...

Czytaj więcej

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

Specjalizacja: fizyka atmosfery, zmiany klimatu Profesor nauk o Ziemi, 2008. Doktor habilitowany nauk fizycznych, dyscyplina geofizyka, specjalność fizyka atmosfery (IGF PAN), 1998. Tytuł pracy: Drobnoskalowa struktura chmur kłębiastych. Doktor nauk przyrodniczych w zakresie geofizyki, Instytut Geofizyki...

Czytaj więcej

prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Specjalizacja: biolog morza Absolwent pierwszego rocznika oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim w 1979r, pracował do 1984r na Stacji Morskiej UG w Helu, potem w Instytucie Geofizyki PAN, a od 1985r do dziś w Instytucie Oceanologii PAN w...

Czytaj więcej

prof. dr hab. Joanna Wibig

Specjalizacja: klimatolog, współczesne zmiany klimatu Ukończyła fizykę (specjalność fizyka atmosfery) na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie kieruje Zakładem Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego. W 2009 uzyskała tytuł profesora Nauk o Ziemi. Jej zainteresowania naukowe obejmują współczesne...

Czytaj więcej

prof. dr hab. Jacek Piskozub

Specjalizacja: Fizyk morza Od ponad 30 lat zajmuje się oceanografią fizyczną, pracując w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. W ramach obowiązków służbowych spędził rok na morzu, rok w Niemczech i dwa lata w Kalifornii. Zajmuje się...

Czytaj więcej

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

Specjalizacja: energetyka odnawialna, technologia energetyki słonecznej Gospodarka wodna, krążenie wody w mieście, modelowanie opadów i systemów odprowadzania wód Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora otrzymał w 2002 roku na Wydziale Melioracji i...

Czytaj więcej

Dr hab. Iwona Wagner

Specjalizacja: ekohydrologia terenów miejskich, błękitno-zielona infrastruktura, adaptacja miast do zmian klimatu Pracownik naukowy Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się ekohydrologią terenów miejskich, błękitno-zieloną infrastrukturą i rozwiązaniami opartymi...

Czytaj więcej

inż. Grzegorz Wiśniewski

Specjalizacja: energetyka odnawialna, technologia energetyki słonecznej Inżynier, ekonomista, specjalista rynku energetyki odnawialnej i technologii energetyki słonecznej. Jest założycielem i prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO). Jest członkiem Rady Koordynacyjnej do spraw Rozwoju Sektora Fotowoltaiki z Rządem RP...

Czytaj więcej

dr inż. Andrzej Staniszewski

Specjalizacja: Oczyszczanie powietrza, inżynieria chemiczna Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Chemicznego, doktor nauk przyrodniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie chemii analitycznej, biogeochemii, inżynierii chemicznej w tym w projektowaniu, testowaniu oraz wdrażaniu komercyjnemu urządzeń umożliwiających oczyszczanie i pomiar...

Czytaj więcej

dr hab. inż. Izabela Sówka

Specjalizacja: ochrona atmosfery, skutki zdrowotne wywołane zanieczyszczeniem atmosfery Związana jest z Politechniką Wrocławską od blisko 20 lat. Obecnie pracuje w Katedrze Inżynierii Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Jest dyrektorem Centrum Zrównoważonego Rozwoju i...

Czytaj więcej

dr Renata Woźniak-Vecchie

Specjalizacja: projektowanie infrastruktury sanitarnej, zagospodarowanie wód opadowych Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Kaiserslautern (TU Kaiserslautern, Niemcy). Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w 2007 roku jako...

Czytaj więcej

dr Aleksandra Kardaś

Specjalizacja: fizyka atmosfery, zmiany klimatu Fizyczka atmosfery i popularyzatorka nauki. Jest autorką popularnonaukowej Książki o wodzie oraz współautorką podręcznika Nauka o klimacie. Współtworzy stronę internetową „Nauka o klimacie” poświęconą promowaniu naukowej wiedzy o mechanizmach rządzących klimatem...

Czytaj więcej

dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak

Specjalizacja: urbanistka, zagospodarowanie wód opadowych w przestrzeni miejskiej Jest naukowcem i nauczycielem akademickim na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, członkiem Rady Uczelni i koordynatorką dyscypliny architektura i urbanistyka w Szkole Doktorskiej PP. Od kilkunastu lat zajmuje się...

Czytaj więcej

dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, profesor SGGW

Specjalizacja: ochrona klimatu, polityka zrównoważonego rozwoju, zarządzanie ochroną środowiska Jest profesorem w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w Warszawie. Prowadzi badania w zakresie ochrony klimatu, polityki zrównoważonego rozwoju i jej integracją z polityką rolną i...

Czytaj więcej

dr Sebastian Szklarek

Specjalizacja: hydrolog, jakość wód Doktor nauk biologicznych ze specjalizacją ekohydrologia. Absolwent kierunku ochrona środowiska na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją ekologia i ochrona wód. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z...

Czytaj więcej

dr hab. Mateusz Czesław Strzelecki

Specjalizacja: badania zmian klimatu w regionach polarnych Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł doktora zdobył na prestiżowym Uniwersytecie w Durham, pracował naukowo w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Niemczech. Obecnie jest kierownikiem Stacji Polarnej im. Stanisława Baranowskiego Uniwersytetu Wrocławskiego...

Czytaj więcej

dr inż. Paweł Gajda

Specjalizacja: Energetyka, energetyka jądrowa Adiunkt w Katedrze Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Naukowo zajmuje się głównie fizyką reaktorową, technologiami reaktorów nowej generacji oraz rolą energetyki jądrowej...

Czytaj więcej

Anna Larson

Specjalizacja: GOZ, systemy ROP dla opakowań, systemy kaucyjne, recykling Jest specjalistą w zakresie zrównoważonej gospodarki odpadami, gdzie odpady postrzegane są jako cenne zasoby w procesach recyklingu materiałów, a także w produkcji biogazu / kompostu. Ma szerokie...

Czytaj więcej

Agnieszka Spodzieja

Specjalizacja: gospodarka odpadami, GOZ Absolwentka Politechniki Gdańskiej na interdyscyplinarnym kierunku Environmental Protection and Management.Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej „Nowe technologie w zagospodarowaniu odpadów” oraz „Systemy Środowiskowego Zarządzania Jakością”. Przez wiele lat związana z zakładem...

Czytaj więcej

Jacek Zalewski

Specjalizacja: gospodarka wodna, zagospodarowanie wód opadowych Od 20 lat zajmuje się zawodowo projektami gospodarki wodnej, od hydrotechniki po wody opadowe i zagadnienia adaptacji miast do zmian klimatu. Praktyk zarządzania projektami inwestycyjnymi, po kilkunastu latach pracy w...

Czytaj więcej

Marcin Chełkowski

Specjalizacja: gospodarka odpadami. Absolwent Politechniki Poznańskiej, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalista na rynku odpadów, ekspert Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Autor wielu ekspertyz i artykułów w zakresie gospodarki odpadami, członek zespołu doradców Ministra Środowiska w sprawach...

Czytaj więcej

mgr inż. Maciej Lipka

Specjalizacja: energetyka jądrowa. Ukończył energetykę klasyczną (inżynier) i jądrową (magister inżynier) na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Zawodowo od 2014 roku związany jest z Narodowym Centrum Badań Jądrowych, gdzie obecnie pracuje w reaktorze MARIA...

Czytaj więcej